Disclaimer:

  1. Iedere deelnemer neemt geheel op eigen risico deel aan de trainingen aangeboden door WouterFit.
  2. WouterFit is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, voor, tijdens of na de trainingen, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan.
  3. WouterFit is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere personen die bij het geven van de trainingen betrokken zijn.
  4. WouterFit is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik van materialen en hulpmiddelen, alsmede voor de schade voortvloeiende uit het gebruik van andere materialen en hulpmiddelen.